Fuzuli sözleri-Fuzuli kimdir

0
292

Fuzuli sözleri-Fuzuli kimdir

Asıl adı Mehmet olan Fuzuli Divan edebiyatının en büyük şairlerindendir.Fuzuli Irak’da Kerbela’da doğdu.Kendisi Bağdat’ta doğdu ve öğrenimini Bağdat’ta gördü.Fuzuli’nin Divan edebiyatı üzerindeki etkisi oldukça büyüktür.Leyla ile mecnun eseri Türkçe divanı kadar ünlüdür.Bunun dışında Fuzuli’nin sözleri de vardır.Yazımızın en sonunda Fuzuli sözlerine yer vereceğiz.Fuzuli sözleri şiirlerinden alınmıştır.En ünlü Fuzuli sözü “Söylesem tesiri yok, sussam gönül râzı değil.Aşk imiş her ne var âlemde.” Bunu sözünü duymayan yoktur.Şimdi sizleri fuzuli eserleri ile başbaşa bırakıyoruz.Yazımızın sonunda da sözlerine yer verip yazımızı sonlandıracağız.

Türkçe manzum eserleri

 • Divan,
 • Beng ü Bade ( Beng ü Bâde);444 beyitlik Türkçe mesnevi.
 • Leyla ile Mecnun (Dâstân-ı Leylî vü Mecnûn);3 bin 96 beyitlik mesnevi.
 • Risale-i Muammeyat (Risâle-i Muammeyât)
 • Kırk Hadis
 • Su kasidesi
 • Hz. Ali Divanı
 • Şikâyetnâme (Şikâyetnâme) kafiyeli nesir türündedir; Kanuni’nin Bağdat’ı fethinden sonra (1534) padişaha kasideler sunmuştur. Padişah tarafından beğenilen kasideler karşılığında 9 akçelik maaşla ödüllendirilmiştir. Maaşını alamayınca Şikâyetnâme’yi yazmıştır. Şikâyetnâme Fuzuli’nin en önemli eserlerinden biridir.

Türkçe mensur eserleri

 • Hadikatü’s-Süeda (Hadîkat üs-Süedâ);Kerbela olayını anlatan düzyazı
 • Mektuplar (Mektubat)

Farsça manzum eserleri

 • Divan
 • Enis’ül-Kalb (Anîs ol-qalb)
 • Heft Cam (sâkinâme); tasavvuf içerikli, 327 beyitlik Farsça mesnevi.
 • Resale-e Muammeyat (Resâle-e Muammeyât)
 • Sehhat o Ma’ruz (Sehhat o Ma’ruz, Sıhhat u Maraz) (tıp bilgileri)

Farsça mensur eserleri

 • Rind ü Zahid (Rend va Zâhed)
 • Risale-i Muamma

Arapça eserleri:

 • Dîvan (manzum)
 • Matlau’l-itikad (mensur)

Fuzuli sözleri

 

 • Söylesem tesiri yok, sussam gönül râzı değil.Aşk imiş her ne var âlemde.
 • Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır.
 • Cana tamah etme can elbet geçicidir.
 • Mende Mecnun’dan füzun aşıklık istidadı var, Aşık-ı sadık menem, Mecnun’un ancak adı var.
 • Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.
 • Tanrım, aşk belasıyla beni tanıştır/bir an bile aşk belasından uzak tutma beni
 • Vuslat olunca ayrılıktan korkmak gerek…
 • Bana, ne gönül ateşinden başka kimse yanar, Ne de tan yelinden başka kimse kapımı açar.
 • Ya Rab belâ-yı aşk ile kıl âşina beni, Bir dem belâ-yı aşktan etme cüda beni.
 • Ey tabib! Aşk derdiyle başım hoş benim; yaramdan el çek sen. Bana derman hazırlama ki senin merhemlerin benim ölümüm sayılır.
 • Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı şirişk Ki gözüm görmeye o mah-likadan gayrı.
 • Zaman! Ah zaman! Hem dost hem düşman…
 • (Dünyada her ne var ise kaynağı aşktır; ilim ise koca bir dedikodu.)
 • (Sussam gönül râzı değil, söylesem kâr eylemez.)
 • Kızlar gizli gerek Gizli olduğu için değerli değil midir hazine?
 • Güzellik olmasa aşk ortaya çıkmaz; aşk olmasa güzellik yüz göstermez.
 • Deliye hazine değil virane gerektir.
[Toplam:0    Ortalama:0/5]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here