Pir Sultan Abdal Hayatı Hakkında 10 Gerçek

0
746

Pir Sultan Abdal Hayatı Hakkında 10 Gerçek

Pir Sultan Abdal Kimdir ?


       Pir Sultan Abdal Hayatı kısaca özetlersek, halk şairi olarak Türk toplumu tarafından sevilen ve 16. Yüzyılda yaşayan Anadolu ozanıdır. Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı bulunan Banaz Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Alevi kökenli olmakla beraber alevi toplumları arasında Yedi Ulular’dan biri olarak geçmektedir. Şiirlerinde Allah, Hz. Muhammed, İslamiyet, On İki İmam ve Ehl-i Beyt konularını işlemiştir. Genellikle eserleri sosyal hayat sorunlarını içerir ve kişilerin kendi aralarında kurduğu ilişkilere yönelik öğüt ve ders verici nitelik taşımaktadır. Aleviliğin din anlayışı ile dünya görüşünü yansıttığı görülmektedir. Bunlar dışında kendi yaşamış olduklarını ve özlem duyduğu şeyleri ve başına gelen acılı durumları da işlemiştir. Şiirlerin çoğunu nefes şeklinde yazmış olup ilahi tarzındadır.

Pir Sultan Abdal Hayatı ?


       Hayatı hakkında kesin bilgiler bulunmamasıyla beraber halk arasında zamanla kulaktan kulağa gelen bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler arasında şiirlerinden de çıkarılabildiği üzere bir çok çocuğu bulunduğu ve iki oğlunun ölümünü gördüğünü belirtmiştir. Çocukluğunda çobanlık yapmıştır. Tekke’de eğitim alarak halifeler tarihi, tarikat, peygamber ve evliyaların menkıbelerini öğrenmiştir. Eğitimi alevi göreneklere uygun olarak dergahta sürdürmüştür. Şiirlerinde tasavvuf felsefesi gibi yüksek soyutluk içeren deyimlere de rastlanmaktadır.

Pir Sultan Abdal Eserleri ?


       Şiirleri ise 11’li ve 8‘li kalıplarla yazılmıştır. Tek bir eserinde gazel düzeni görünmektedir. Aynı zamanda iyi bir saz üstadı olmuştur. Eserlerinde sadece kendi hayatı değil Anadolu’nun yapısı hakkında da detaylı bilgiler bulmak mümkündür. Siyasi konulara da değindiği görünmektedir. Bozuk devlet düzeni yanında yaşanan iç savaşlar, kadıların yaptığı adaletsizlikler, müftülerin yanlışlıklar da şiirlerinde görülmektedir.

     Alevi-Bektaşi tarikatına mensuptur. Anadolu halkını Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandırdığı iddia edilmiş ve Sivas Valisi Hızır Paşa tarafından tutuklatılmıştır. Yolundan döndürülmeyeceğine ikna olunduktan sonra ise asılma kararı verilmiştir. Keçibulan ile Darağacı arasında bir bölgede asıldığı söylenmektedir. Mezarının üstünde çok fazla taş ve moloz bulunmaktadır. Bu molozlar ise asılması sırasında halkın müftünün kışkırtması ile attığı taşlar olduğu rivayet edilir. Ölüm tarihi kesin bilinmemekle beraber asıldığı yere gömüldüğü, devlet baskısı yüzünden yakınlarını cenazeyi alıp köyüne götüremediği söylenmektedir. Günümüzde Yıldızeli’nde hala kendisine ait olduğu söylenen bir ev, önünde asırlık çınar ağacı ve değirmeni bulunmaktadır. Siesta Nedir

[Toplam:2    Ortalama:3.5/5]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here